#lesswaste

моите малки стъпки към живот с по-малко отпадъци

Темата за замърсяването на околната среда, в частност с пластмасови отпадъци, ме вълнува от близо…