#lesswaste

FLO – за тези от нас, които не си падат по менструалните чашки

Алтернативен подход към нуждите на тялото ми в онова време от месеца, който да е едновременно устойчив и комфортен.

моите малки стъпки към живот с по-малко отпадъци

Вярвам в мотото: с малки стъпки към устойчив прогрес.