#whatiwear

17

the layered fit

През студените месеци живея според максимата “колкото повече, толкова повече”.