#позиция

какво е искал да каже авторът за горкото болно инвалидче?

един по-различен разбор на разказа от матурата по БЕЛ.

домашното насилие не е любов
Може би трябва да спра да чета коментари. Зачетох се какво говорят хората по повод…